Choď na obsah Choď na menu
 


Výška mzdy počas evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

24. 8. 2010

 

 

V  súvislosti s valorizáciou výšky životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1.7.2010 na sumu 185,38 € sa mení aj maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť počas evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na  136,52 €.

Výpočet ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti od 1. 7. 2010:

  • životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu 185,38 €
  • 65% zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu 120,50 €

Odvody:

  • starobné poistenie 4 % 4,80 €
  • nemocenské poistenie 1,4 % 1,60 €
  • poistenie v nezamestnanosti 1 % 1,20 €
  • invalidné poistenie 3 % 3,60 €
  • zdravotné poistenie 4 % 4,82 €

65 % zo sumy životného minima (185,38 €) + odvody (4,80  €+ 1,60 €+ 1,20 €+ 3,60 €+ 4,82€) = 120,50 € + 16,02 € = 136,52 €

65% zo sumy životného minima

120,50 €

odvody

16,02 €

maximálna výška mzdy alebo odmeny

136,52 €

Uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo písomne (faxom, elektronicky na adresu úradu, poštou) výkon zárobkovej  činnosti a predpokladaný príjem zo zárobkovej činnosti, najneskôr v deň pred začiatkom vykonávania zárobkovej činnosti.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť preukazuje v zmysle § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti, skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny v pravidelných mesačných intervaloch (vždy za uplynulý kalendárny mesiac) v termíne, ktorý mu určuje zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

V prípade, ak výška mzdy alebo odmeny za vykonávanie zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie prekročí sumu 136,52 EUR (brutto), uvedenú v potvrdení zamestnávateľa, začína sa voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nesplnenie podmienky ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti

 

 

zdroj : UPSVaR

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.