Choď na obsah Choď na menu
 


Rodičovský príspevok v roku 2010

4. 2. 2010

 

 

 

Rodičovský príspevok v roku 2010

 

12.1.2010

 

Od 1.1.2010 je zvýšený rodičovský príspevok  v sume 256 eur mesačne poskytovaný rodičovi, ako oprávnenej osobe, najdlhšie do dovŕšenia dvoch rokov veku dieťaťa, ak sa rodičovi pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo materské z dôvodu riadnej starostlivosti o toto dieťa alebo obdobná dávka v členskom štáte Európskej únie, alebo ak sa nevyplácalo materské alebo obdobná dávka v členskom štáte Európskej únie a rodič bol v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa najmenej 270 dni nemocensky poistený.

 

Ak si rodič uplatňuje nárok na výplatu rodičovského príspevku od 1.1.2010, uplatňuje si ho na základe písomnej žiadosti, pričom k žiadosti je povinný preukázať nárok na materské  alebo splnenie doby nemocenského poistenia,  najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa. Obe potvrdenia na základe žiadosti poistenca vystaví sociálna poisťovňa. Žiadosť o rodičovský príspevok je dostupná u platiteľa, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosti možno získať aj na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk.

 

Ak ide o poberateľa rodičovského príspevku, ktorému bol priznaný pred 31.12.2009, čiže už má písomnú žiadosť o rodičovský príspevok uplatnenú, tento poberateľ má v žiadosti doklad o nároku na materské, len listom požiada platiteľa  o výplatu zvýšeného rodičovského príspevku v sume 256 eur.

 

Potvrdenie o nároku na materské je teda žiadateľ povinný predložiť len v prípade ak:

- je potrebné zistenie trvania podmienok nároku na rodičovský príspevok počas starostlivosti o ďalšie narodené dieťa (za účelom rozhodovania o nároku na rodičovský príspevok),

- alebo ide o nového žiadateľa o rodičovský príspevok.

 

Rodičovský príspevok v sume 256 eur je možné poskytovať od 1.1.2010, pričom nárok na výplatu zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

 

Prvýkrát bude rodičovi, ktorý o to požiadal včas vyplatený rodičovský príspevok v sume 256 eur v mesiaci február 2010, za mesiac január 2010 a to podľa spôsobu, ktorý  si rodič uviedol v žiadosti. Výplata sa realizuje poštovým okruhom alebo na účet žiadateľa v banke.

 

 

Zdroj : UPSVaR

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.