Choď na obsah Choď na menu
 


Príspevky pre rodičov od 1. 1. 2014

6. 3. 2014

 

Od prvého januára 2014 nastanú zmeny vo vyplácaní príspevkov pre rodičov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k nim pristúpilo z dôvodu účelnejšieho využívania finančných prostriedkov na podporu rodín s deťmi. V niektorých prípadoch totiž neboli využívané na zabezpečenie starostlivosti o dieťa. Od nového roka sa zároveň menia aj výšky niektorých dávok.

 Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sa zlučujú do jednej dávky. Pri prvom až treťom pôrode bude jeho výška 829,86 eura a pri štvrtom a ďalšom pôrode to bude 151,37 eura. Ak sa mamičke narodia dvojčatá alebo viac detí naraz, príspevok sa zvýši o 75,69 eura za každé ďalšie dieťa.

Po novom sa pre splnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa vyžaduje absolvovanie riadnej prenatálnej starostlivosti a uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa. Do 31.12. 2013 sa táto skutočnosť sledovala iba pri nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok dostanú len biologickí rodičia, ktorí majú bydlisko na Slovensku. Bydliskom sa pritom rozumie skutočné bývanie a zdržiavanie sa na území Slovenska (napr. bývanie, škola, škôlka, lekárska starostlivosť a pod.), nestačí len trvalý pobyt.

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Od 1.1.2014 bude suma príspevku na viac súčasne narodených detí 110,36 eura. Naďalej platí, že sa poskytuje rodičovi, ak najmenej tri z jeho detí sú vo veku najviac 15 rokov. Príspevok sa poskytuje na každé dieťa raz za rok.

Rodičovský príspevok

Suma rodičovského príspevku sa od nového roka zvyšuje na 203,20 eura. Príspevok sa neposkytne rodičom, ktorým už bolo odňaté staršie dieťa a úrad práce naň poskytuje príspevok osobe, ktorej ho zveril do starostlivosti. Ak sa rodine poskytuje štátna podpora (dávka v hmotnej núdzi, prídavok na dieťa) cez osobitného príjemcu, poskytne sa cez neho aj rodičovský príspevok.

Sumy príspevkov pre rodičov od 1.1.2014
 

príspevok pri narodení dieťaťa 

 

 

 

829,86 € - dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
151,37 € - dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu alebo dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní
+ 75,69 €  dieťa - dvojčatá a viacerčatá

príspevok na viac súčasne narodených detí

 110,36 €

 prídavok na dieťa  

 23,52 €
príplatok k prídavku na dieťa     11,02 €
rodičovský príspevok 203,20 €

rodič.príspevok polovičný

101,60 €
rodič. príspevok dvojičky 254 €
rodič. príspevok trojičky 304,80 €

ZDROJ: MPSVaR