Choď na obsah Choď na menu
 


Maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie

17. 12. 2012

 

Aplikácia ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vznp. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti") od 01. 07. 2012

V súvislosti so zmenou výšky životného minima od 01.07.2012 sa mení maximálna výška mzdy alebo odmeny, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie na 143,40 €.

 Výpočet ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti od 1.7. 2012:

  • životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu 194,58 €
  • 65% zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu 126,48 €

 Odvody:

  • starobné poistenie (4%)                     5,05 €
  • nemocenské poistenie (1,4%)          1,77 €
  • poistenie v nezamestnanosti (1%)    1,26 €
  • invalidné poistenie (3%)                      3,79 €
  • zdravotné poistenie (4%)                     5,05 €

65 % zo sumy životného minima (126,48 €) + odvody (16,92 €) = 143,40 €

Uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo písomne (faxom, elektronicky na adresu úradu, poštou) výkon zárobkovej  činnosti a predpokladaný príjem z nej najneskôr deň pred začiatkom vykonávania zárobkovej činnosti.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť preukazuje v zmysle § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny v pravidelných mesačných intervaloch (vždy za uplynulý kalendárny mesiac) v termíne, ktorý mu určuje zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

V prípade, ak výška mzdy alebo odmeny zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie prekročí sumu 143,40 € (brutto), uvedenú v potvrdení zamestnávateľa, začína sa voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nesplnenie podmienky ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti.

ZDROJ: www.upsvar.sk