Choď na obsah Choď na menu
 


Dotácie na stravu, školské potreby

8. 9. 2008

 

 

Na základe Výnosu Ministrerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 29775/2007 sa poskytuje dotácia na stravu, školské potreby a motivačný príspevok.

Ak rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi, potom v materskej alebo základnej škole požiadajú o zaradenie svojho dieťaťa do zoznamu detí, ktoré chcú poberať dotáciu. Pokiaľ nie sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, treba postupovať nasledovne: V materskej alebo základnej škole je potrebné požiadať o zaradenie dieťaťa do zoznamu detí, ktoré chcú pobarať dotáciu a predložia vyplnané "Vyhlásenie rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi:"

Následne sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska odovzdá Formulár na posúdenie príjmu a príjmov všetkých spoločne posudzovaných osôb v rodine za posledných 6 po sebe nasledujúcich mesiacov . Dotáciu na stravu, školské potreby a motivačný príspevok možno poskytovať všetkým deťom v predškolskom zariadení alebo v škole, ak ich navštevuje najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi. Tiež dieťaťu žijúcemu v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky, alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima. ( príklad výpočtu: jedna plnoletá fyzická osoba 5 390 Sk,ďalšia spoločne posudzovaná fyzická osoba 3 760 Sk, nezaopatrené dieťa 2460 Sk).

V prípade dotácie na motivačný príspevok sa sleduje prospech detí. Na stravu sa prispieva maximálne 26 korún na dieťa na stravovací deň. Rodičia pritom uhrádzajú minimálne korunu, maximálne päť korún. Na školské potreby je to najviac tisícka. Pri motivačnom príspevku je maximum 500 korún prospech dieťaťa do priemeru 1,5 / 300 korún, ak je prospech dieťaťa do 2,5/ 200 korunami sa motivuje zlepšenie prospechu o 0,5 stupňa. Žiadosť o dotácie predkladá zriaďovateľ materskej a základnej školy, tiež obec podľa sídla školy.

 

Zdroj: MPSVaR

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.